Historia

Firma „DOMHAL” Jarosław Dąbrowski rozpoczęła działalność 12 maja 2003r. w celu wykonywania robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Kapitał powierzony w wysokości 40 tys. zł został przeznaczony na zakup ładowarki czołowej i koparko-ładowarki. Inwestycja w sprzęt budowlany przy zatrudnieniu 2 osób pozwoliła wygenerować  przychody rzędu 150 tys złotych w skali roku. Dynamiczny rozwój firmy umożliwił rozbudowę parku maszynowego i zwiększenie zatrudnienia. Kolejne 3 lata przyniosły podwojenie obrotów i zatrudnienia.

W 2004 roku przedsiębiorstwo poszerzyło zakres swoich usług o sprzedaż hurtową artykułów gospodarstwa domowego, a w 2007 roku o sprzedaż elektrycznych artykułów użytku domowego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż hurtową materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, sprzedaż detaliczna przez Internet, wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych. Rok 2007 był przełomowy także pod względem przekroczenia przez firmę obrotu w wysokości 1 mln złotych przy zatrudnieniu 14 osób (w latach kolejnych zatrudnienie oscylowało na względnie stałym poziomie 17-19 osób w skali roku).

W 2006 roku siedziba i zakład główny firmy przy ul. Wilczewo 44 w Grajewie zostały poszerzone o bazę i magazyn sprzętu w przemysłowej części Grajewa na ul. Magazynowej 2. Dodatkowa lokalizacja w postaci placu o powierzchni 2600 m2 i magazynu o powierzchni 1000 m2 była początkowo wynajmowana, jednakże w 2009 roku przedmiotową nieruchomość gruntową wykupiona a część budowlana jest nadal użytkowana na zasadach dzierżawy.

 

STAN OBECNY

Aktualnie firma kontynuuje podstawową działalność w zakresie wznoszenia budynków  mieszkalnych i niemieszkalnych (hale produkcyjne, lokale pod działalność gospodarczą, obory itp.) uzupełnianą o kompleksowe usługi w zakresie ich wykończenia. Usługi te świadczone są na terenie całego kraju a także poza jego granicami (NIEMCY). Zdecydowana większość zleceń to zlecenia od instytucji ok. 70%, pozostałe 30% to zlecenia na rzecz osób fizycznych.

Dodatkowo firma czerpie przychody z wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych.

Działalność handlowa przedsiębiorstwa przejawia się w sprzedaży hurtowej elektrycznych artykułów użytku domowego, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. W 2011 roku firma rozpoczęła internetową sprzedaż detaliczną elektrycznych artykułów użytku domowego.

Firma zatrudnia 19 osób w tym 3 osoby to pracownicy biurowi a 16 zaangażowanych jest w prace bezpośrednio budowlane. Dodatkowo zatrudnianych jest 9 osób na umowy zlecenia. Dodatkowo funkcjonuje etat właściciela.

Obecnie PUH „DOMHAL” jest znaną, konkurencyjną i posiadającą mocną pozycję na rynku firmą.

Firma Planuje poszerzyć zakres swojej działalności o usługi turystyczno-gastronomiczne. Utworzenie wielofunkcyjnego pensjonatu w Rajgrodzie – adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącej nieruchomości nad Jeziorem Rajgrodzkim. Projekt dotyczy konkretnie utworzenia skategoryzowanego pensjonatu stanowiącego bazę noclegową-gastronomiczną oraz konferencyjno-rekreacyjną z funkcją odnowy biologicznej oraz zinformatyzowanej informacji turystycznej.