Drodzy Klienci

Z uwagi na fakt, iż w dniu 25 maja 2018 roku zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), które wprowadzą jasne oraz ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych  udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz zgodnie z RODO. W związku z powyższym informujemy Państwo  o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu od 25 maja uprawnieniach.

Podmiotem ustalającym cele oraz decydującym o sposobach przetwarzania Państwa danych jest  firma PU‑H DOMHAL Jarosław Dąbrowski z siedzibą w Grajewie (adres: ul. Wilczewo 44,19-200 Grajewo), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Miasta Grajewo, ewidencja działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 4496, NIP:  719-132-15-39 , REGON: 450189523.

W ramach określonych przez przepisy prawa Państwa gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach: 

 • zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy,
 • wystawienia imiennej faktury VAT oraz zgłoszenia reklamacji na zakupiony towar lub usługę.
 • w celu regulowania należności,
 • do komunikacji z Państwem w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1.

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez  czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

Wobec przepisów RODO przysługuje Państwu prawo:

 • wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
 • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przeniesienia danych;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
 • wniesienia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych.

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować:

 • pisemnie na adres: Ul. Magazynowa 2, 19-200 Grajewo
 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Pod numerem telefonu - +48-86-272-22-44

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania można uzyskać  również w miejscu prowadzenia działalności firmy, która znajduje się na ulicy Magazynowej 2, 19-200 Grajewo.